Časovni modul ASV TM-2

 

pan01.GIF (2946 bytes)

 

Časovni modul (timer unit) ASV TM-2 je elektroakustični in časovni programabilni modul, ki upravlja vse časovne funkcije v objektih, kot so npr. šole, tovarne, poslovni objekti ipd. Te funkcije so:
  • zvonjenje šolskega zvonca ob določenih urah po ozvočenju: trije različni melodični signali, ki jih lahko programiramo po želji naročnika, kasneje pa jih lahko s ponovnim programiranjem tudi spremenimo. Dva melodična signala proži programator, vse tri pa lahko prožimo tudi ročno
  • proženje klasičnih električnih zvoncev, če so tudi v objektu
  • vključevanje glasbe med odmori
  • pogon analognih stranskih ur v objektu.

Modul ASV TM-2P poleg elektroakustičnih funkcij vsebuje tudi tedenski časovni programator z rezervnim napajanjem, zato zunanjega časovnega programatorja ne potrebujemo.
Modul ASV TM-2M poleg elektroakustičnih funkcij vsebuje tudi kompleten tedenski časovni programator in matično uro za pogon stranskih analognih ur v objektu, tako da ni potrebna nabava in montaža posebne matične ure za krmiljenje stranskih ur. Ura v programatorju je zelo točna, lahko pa je tudi sinhronizirana z radijskim signalom točnega časa DCF (oddajnik 77 kHz blizu Frankfurta), za kar je potreben DCF sprejemnik (dobavljiv kot opcija). Na časovni programator ASV TM-2M lahko priključimo do 100 minutnih ali sekundnih stranskih ur.
Pri vseh izvedenkah lahko s preklopnikom FUNCTION kadarkoli izberemo enega od treh načinov delovanja:
a) glasba se vključi le med odmori, zvonjenje po programu in ročno proženo - običajen način delovanja, ko v šoli poteka pouk po urniku (preklopnik v položaju AUTO)
b) glasba je lahko stalno vključena, prekine jo samo zvonjenje po programu in ročno - za posebne šolske dneve, ko pouk ne poteka točno po urniku (AUTO+PA)
c) glasba je lahko stalno vključena, zvonjenje je samo ročno proženo - posebni šolski dnevi, na primer preizkusi znanja, matura ipd. (PA).
ASV TM-2 ima dva avdio izhoda, tako da se da ozvočenje razdeliti v dve coni, pri čemer je v eni coni glasba predvajana ves čas (skupni prostori: knjižnica, večnamenski prostori, pisarne, jedilnica...), v drugi pa samo v odmorih (učilnice).
Večje število con (do 6) z nekaterimi dodatnimi funkcijami je možni z dodatnim modulom ASV X-08.

IZVEDENKE ČASOVNEGA MODULA ASV TM-2
Glede na potrebe se lahko odločite za eno od treh izvedenk časovnega modula ASV TM-2:

ASV TM-2 (osnovna izvedenka)
Opravlja naslednje funkcije:
  • zvonjenje šolskega zvonca ob določenih urah po ozvočenju: trije različni melodični signali, ki jih lahko programiramo po želji naročnika, kasneje pa jih lahko s ponovnim programiranjem tudi spremenimo. Dva melodična signala proži programator, vse tri pa lahko prožimo tudi ročno
  • proženje klasičnih električnih zvoncev, če so tudi v objektu
  • vključevanje glasbe po ozvočenju med odmori.

Ta izvedenka ne vsebuje časovnega programatorja, zato je primerna, če programator ali matično uro s programatorjem v objektu že imamo. Programator, ki ga povežemo z ASV TM-2, mora imeti dva relejska izhoda (eden z vklopom in izklopom proži prvi oziroma drugi signal zvonenja, drugi pa vključuje glasbo med odmori) in zadostno število dnevnih in tedenskih vklopov/izklopov, ki jih lahko programiramo.
ASV TM-2 ima dva avdio izhoda, tako da se da ozvočenje razdeliti v dve coni, pri čemer je v eni coni glasba predvajana ves čas (skupni prostori: knjižnica, večnamenski prostori, pisarne, jedilnica...), v drugi pa samo v odmorih (učilnice).
Večje število con (do 6) z nekaterimi dodatnimi funkcijami je možni z dodatnim modulom ASV X-08.

ASV TM-2P
Ta izvedenka vsebuje poleg opisanih funkcij za ASV TM-2 še časovni programator, ki krmili vse funkcije modula. Omogoča programiranje do 16 šolskih ur na dan, za vse delovne dneve enako.

ASV TM-2M

Vf-tm2m.gif (2417 bytes)

Ta izvedenka časovnega modula je najbolj izpopolnjena in vsebuje poleg opisanih funkcij za ASV TM-2 še kompleten časovni programator in matično uro. Programator omogoča programiranje do 16 šolskih ur na dan, za vse delovne dneve enako. Matična ura lahko poganja do 100 analognih stranskih ur v objektu (minutnih ali sekundnih). Ura je zelo točna, kot opcijo pa lahko dobavimo poseben DCF sprejemnik, ki matično uro avtomatsko sinhronizira z radijskim signalom točnega časa DCF (oddajnik 77 kHz blizu Frankfurta).

 

[Na začetek strani]    [Posebni/večfunkcijski paneli]