Posebni / večfunkcijski paneli

 

Risba ASV-01 Generator alarmnih signalov ASV AL-2 Alarmni signali po Ur. listu RS
Posneta sporočila
Daljinsko proženje
Risba ASV-02 Časovni moduli ASV TM-2, TM-2P, TM-2M Signali zvonjenja po ozvočenju
Vklop glasbe med odmori
Krmiljenje stranskih ur
Risba ASV-07 Tekstavtomat ASV SA-1 Snemanje reklamnih sporočil na kaseto
Predvajanje sporočil v časovnih presledkih