Generator alarmnih signalov ASV AL-02

 

Slika

 

Generator ASV AL-02 proizvaja zvočne signale, ki se uporabljajo za alarmiranje v primeru nevarnosti: požara, naravnih nesreč ali drugih dogodkov. Ti signali, ki so štirje, so predpisani v Uradnem listu RS. Posebna izvedba predvaja tudi digitalno posneta govorna sporočila.
Vgrajujemo ga običajno v ojačevalne naprave, ki omogočajo prednostni vklop zvočniških linij, ki se vključijo ob sprožitvi alarma.
Generator je mogoče vključiti samo s ključem. Kadar je vključen, je mogoče poleg alarmnih signalov pošiljati tudi alarmna obvestila po mikrofonu (pri nekaterih izvedbah ojačevalnih naprav).
Na generator ASV AL-2 lahko priključimo tudi zunanje naprave, na primer požarno centralo ali različna stikala, ki sprožijo določene alarmne signale.

ALARMNI SIGNALI
V generator alarmnih signalov ASV AL-02 so standardno vprogramirani štirje signali za alarmiranje (od tega sta dva enaka), ki so predpisani z Uradnim listom RS 45/97:
 1. OPOZORILO NA NEVARNOST
  enakomeren zvok sirene v trajanju 120 s
 2. PREPLAH OZIROMA NEPOSREDNA NEVARNOST
  zavijajoč zvok sirene v trajanju 60 s
 3. PRENEHANJE NEVARNOSTI
  enakomeren zvok sirene v trajanju 30 s
 4. PREIZKUS SIREN
  enakomeren zvok sirene v trajanju 30 s

[Posebni/večfunkcijski paneli]