Cevni ojačevalnik ASV KTA-60

 

Navodilo za samogradnjo (odlomek)

 [Tehnični podatki]     [Električna shema in montažni načrt]

UVOD

V teh navodilih vam podajamo kolikor je mogoče natančno in izčrpno, korak za korakom, pot, po kateri boste prišli do zaželenega rezultata. To pa je dobro delujoča in tudi na pogled lepa cevna komponenta, ki vam bo lahko v veliko veselje. Veseli in zadovoljni pa bomo tudi v firmi ASV, saj bo to potrditev našega dobrega dela. Sestavljanje tega cevnega ojačevalnika se lotite že od začetka z vso potrpežljivostjo in pazljivostjo. Hitenje pri tem ni na mestu in lahko na koncu pripelje do slabšega rezultata ali pa boste za popravljanje napak porabili precej časa. Dobro je, če imate vsaj nekaj izkušenj s sestavljanjem različnih elektronskih vezij, kit kompletov ipd. Če ni tako, lahko morda prosite za nasvet prijatelja, ki ima takih izkušenj več. Eno od pomembnih praktičnih znanj v elektrotehniki je znanje spajkanja. O tem najdete mnogo nasvetov v različnih publikacijah, zato samo na kratko: spajkalne površine naj bodo čiste (brez oksidnih plasti), spajkalnik naj ima ustrezno moč in velikost konice, uporabljamo samo kvalitetno spajkalno žico (cin). S spajkalnikom najprej 2 do 3 sekunde segrevamo spajkalne površine, pri čemer lahko dodamo minimalno količino cina. Ko so površine segrete, se začne cin razlivati po njih, in tedaj ga dodamo še toliko, da lepo zalije ves spoj. Spoj, ki ga dobimo, mora biti svetel, bleščeč, brez umazanije in drobnih luknjic. Če cin ostane izbočen, kapljičaste oblike, pomeni, da se je slabo prijel površin ali pa ga je preveč.

OPOZORILO!

Prosimo, da se pri sestavljanju tega kit kompleta zelo natančno držite navodil. V sestavljeni aparaturi je tudi nekaj visokih napetosti: omrežna 230V, izmenična napajalna 320V in enosmerna anodna 400V, ki so lahko življenjsko nevarne. Nadalje je potrebna velika pazljivost pri montaži elektrolitskih kondenzatorjev: zamenjana polariteta lahko pri vključitvi povzroči eksplozijo kondenzatorja. Tudi pravilna polariteta diodnega usmerniškega mostička je zelo pomembna. Bodite previdni in svoje delo sproti in tudi večkrat preverjajte! Firma ASV ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi nestrokovnega ali pomanjkljivega sestavljanja tega kit kompleta!

No, preveč strahu tudi ni dobro, boljši je optimizem. Čas, ki ga boste vložili v sestavljanje tega cevnega ojačevalnika, se vam bo zanesljivo bogato obrestoval. Najvišja nagrada za opravljeno delo pa bo seveda topel in prijeten zvok, ki se bo razlegel po vaši sobi. Uživajte v njem!

 

NAVODILO ZA MONTAŽO

Postopek montaže smo razdelili na nekaj poglavij, v katerih korak za korakom opisujemo predpisana montažna opravila. Priporočamo vam, da po zaključku opravil iz posameznega poglavja nekoliko predahnete in nato izvršite kontrolo opravljenega dela.

 

1 . MONTAŽA ELEMENTOV NA NOSILNO KONTAKTNO PLOŠČO
(glavno ploščo)

1.1. Pripravite, montirajte in zaspajkajte vezne žice med kontakti 1 do 45 na glavni plošči. Uporabite golo pocinjeno žico premera 1 mm, na katero nataknete tekstilno bužirko. Dolžine žic določite, da potekajo tako, kot je videti v montažnem načrtu. Pripadajoče tekstilne bužirke naj bodo cca. 10 mm krajše (op.: če je priložena žica izolirana, izolacijo odstranite).

1.2. Montirajte in prispajkajte folijske kondenzatorje: C101, 102, 104, 105, 201, 202, 204, 205.

1.3. Montirajte in prispajkajte upore: R 1, 2, 3, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 112, 113, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 213.

1.4. Montirajte in prispajkajte elektrolitske kondenzatorje (elko): C103, 107, 203, 207, ki jim pred tem na plus (+) izvod nataknete tekstilno bužirko. Pazite, da plus (+) izvod ne pride v stik z ohišjem kondenzatorja, ki je na minus (-) polu.

1.5. Montirajte in prispajkajte elektrolitske kondenzatorje C2 in C3 na nosilno ploščico. Prispajkajte žice od plus (+) in minus (-) pola C2 in C3 in jim nataknite tekstilne bužirke. Nosilni ploščici s prispajkanimi C2 in C3 in temi žicami nato pritrdite z vijaki M3 na glavno ploščo na nasprotno stran od strani elementov. Razdalja med glavno ploščo in pritrdilnima ploščicama naj bo 5 mm, kar zagotovimo s po eno matico M5 s podložko (glej skico montaže št.1). Zatem prispajkate žice s C2 in C3 na maso in na kontakta 29 in 41.

1.6. Prispajkajte še manjkajoče elektrolite C106 in 206, ki jima na plus(+) izvod nataknete tekstilni bužirki. Opozorilo: preverite, če ste pravilno prispajkali elektrolitske kondenzatorje. To velja predvsem za njihovo polariteto.

(...)

2. PRIPRAVA OHIŠJA OJAČEVALNIKA KTA- 60 (...)

3. PRIPRAVA ZADNJE - PRIKLJUČNE STENE (...)

4. PRIPRAVA PREDNJE NAPISNE PLOŠČE (...)

5. IZDELAVA OŽIČENJA ZA SIGNALNE VHODE (...)

6. MONTAŽA OMREŽNEGA TRANSFORMATORJA (...)

7. MONTAŽA IZHODNIH TRANSFORMATORJEV TR101 in TR201 (...)

8. KONČNA MONTAŽA OHIŠJA (...)

9. PRIKLJUČITEV OJAČEVALNIKA ASV KTA-60 NA OMREŽJE (...)

10. NEKAJ PRAKTIČNIH NASVETOV IN PRIPOROČIL (...)

Vsak kupec cevnega integriranega ojačevalnika KTA-60 dobi komplet navodil za monzažo z vsemi pripadajočimi shemami, skicami in montažnimi pogledi. Tukaj je prikazan samo odlomek teh navodil. Po dogovoru pa lahko dobite razširjeno varianto navodil tudi še pred nakupom ojačevalnika.